A VisFontis (A forrás ereje) a hátrányos körülmények között élő közép-és kelet-európai gyermekek és fiatalok megsegítése céljából létrejött kezdeményezéseket támogatja. Mint minden fiatalnak, nekik is stabil szociális és családi háttérre, felelősségteljes nevelésre és jövőképes képzési lehetőségekre lenne szükségük ahhoz, hogy reményteljesen induljanak neki az életnek.

Aktualitások

Mérföldköveink

Projektjeink palettája rendkívül széles. A VisFontis célirányosan és projektek szerint támogatja projektpartnereit. Meggyőződésünk, hogy projektjeink sikere a folytonosságban rejlik. Ez az oka annak, hogy partnereinknek folytonos és rendszeres támogatást nyújtunk.

Tanulástámogatás

Meg vagyunk győződve arról, hogy az oktatás ajtókat nyit ki és esélyt nyújt a jobb jövő felé. Aki elvégzi az iskolát, nagyobb eséllyel tud kitörni a szegénység körforgásából. A VisFontis ebben nyújt segítséget!

Kirándulások és táborok

Célunk, hogy minden gyermek, akiket a VisFontis partnerszervezetein keresztül támogat, nyaranta legalább egy napos rendes kirándulást vagy nyaralást éljen át.

Sport

A sport formálja a személyiséget, fejleszti a viselkedésformákat a csoportban, valamint az egészséges és boldog élet közvetítője.

Kreatív tevékenység

A kreatív tevékenység lehetőséget nyújt arra, hogy elmélyedjünk egy másik világban és különleges módon fejezzük ki érzéseinket. A hátrányos helyzetű gyerekek számára ezek a tevékenységek terápiás funkciót is betöltenek. A zenélés, éneklés, tánc, a rajzolás és festés által örömben és sikerélményekben részesülnek. Egy kis változatosság, ami által jól érezhetik magukat.

Unterstützer

Website gesponsert:

Getdesigned